Trường THPT Nguyễn Du được vinh dự đón nhận bằng công nhận: Trường đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 1, 2012 – 2017)